A wszystko zaczęło się od chwili z którą jarl Yoss Einarsson obrał za swą oblubienicę chrześcijańską brankę z zachodu, córkę tamtejszego możnowładcy prawem chrystian przeznaczoną frankońskiemu panu.  Imię Ingrid nadał jej wraz z wiarą, którą zechciała przyjąć wraz
z jego uczuciem.Yoss Einarsson wraz z wybranką wyprawił się na słowiańskie ziemie by na kresach halle swą postawić
 i ziemie zawłaszczyć. Lecz gdy niespokojne czasy nastały Yoss zaniepokojony zbierać począł ludzi pod swym sztandarem. Wtedy to w borze opodal swej halli składając cześć swym przodkom spotkał się z zamożnym kupcem
i rzemieślnikiem z Rusi oraz przyjacielem swym, wojownikiem z dalekiej północy by przed bogami zawrzeć przymierze.  Kiedy ramię w ramie w boju stawać im przyszło zaskarbił sobie jarl zaufanie wojów owych, których to własną tarcza przed ciosami bronił i w pierwszym szeregu szedł z nimi do walki.
Poprzysięgli mu oni wtedy wierność i sprowadzili swe rodziny i ziomków swoich i służbę by z czarnym smokiem na tarczy stawać u boku jarla Yossa Einarssona.

    Nasza drużyna oficjalnie zawiązała się w 2007 roku z inicjatywy naszego obecnego jarla Yossa Einarssona. W krótkim czasie ku naszemu zdziwieniu zaczęło pojawiać się coraz więcej osób zainteresowanych taką działalnością. Zajmujemy się odtwórstwem wczesnośredniowiecznej Europy północnej oraz wschodniej (kultur skandynawskich, wareskich, rusińskich oraz słowiańskich) z przełomu IX - X wieku. Zajmujemy się nie tylko odtwarzaniem walk z tamtego okresu ale także szeroko pojętej kultury począwszy od kompletnego ubioru poprzez rzemiosło, taniec, śpiew, kulinaria, życie obozowe, na wierzeniach i obrzędach kończywszy. Obecnie nasza drużyna zrzesza pod swoimi barwami wiele osób, z Łodzi i okolic, które starają się w jak najlepszy sposób wcielić w waregów, słowian czy rusinów i chętnych ciągle przybywa.